Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz....

1Bilişim Hizmetlerimiz

Şirketimiz, genel ve ar-ge projeleri tabanlı; sistem / süreç analiz ve tasarımları, yazılım geliştirme, test-pilot-devreye alma, BT danışmanlığı, web uygulamaları, internet yazılımları web konaklama hizmetleri ve bunlara ek olarak yapay zeka destekli çözümler konularında hizmet vermektedir.

services

Bilgi teknolojileri, diğer branşların ihtiyaç duydukları bilimsel olarak zor ve kompleks konularda yazılım ve bilgisayar teknolojilerinin desteği ile kolaylaştırıcı çözüm ve sonuçlar üreten bir disiplindir. Bu kapsamda, özgün metodolojiler ve çözümler üreten şirketimiz; bilgi teknolojilerini; mühendislik, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), ekonomi, istatistik, veri madenciliği, ve optimizasyon gibi geniş bir yelpazede  müşterilerine bilgi teknolojileri temelli çözümler de sunmaktadır.

Şirketimizin Bilişim Hizmetlerini kısaca ve ana başlıklar halinde aşağıda ki gibi özetleyebiliriz;

 • İş süreçleri ve ihtiyaç analizi
 • Kuruma, kişiye ve konuya özel (tailor-made) uygulama tasarım ve geliştirme
 • Yazılım Testleri
 • Test-Pilot Devreye alma
 • Kullanıcı eğitimleri ve yaygınlaştırma
 • Ulusal ve uluslararası normlarda sınıflandırılmış “Veri Dağıtımı”
 • Veritabanı Hizmetleri
  • Tüm platformlarda kullanılan Veritabanı sistemlerinin kurulum ve sürüm yükseltme ve mevcut uygulamalarınızın yeni sürümlere aktarılması.
  • Veritabanı Konfigrasyon yönetimi
  • Veritabanı Performans izleme ve iyileştirme;
  • Geliştirilen yazılımlarda ki veri katmanı bileşenlerinin optimizasyonu (SQL Tuning);
  • Sistemler, kurumlar ve uygulamalar arası veri iletişimi
  • Veri Madenciliği:
   • Veri ayıklaması
   • Veri doğrulama
   • Veri sınıflandırma
   • Mikro Data
   • Meta Data
   • Veri Sözlüğü

2Yazılım Çözümlerimiz

Şİrketimiz bünyesinde geliştirilen, kuruma veya konuya göre özelleştirilebilir yapıda müşteri portföyümüze sunduğumuz yazılım çözümlerimiz ise ana başlıklar halinde aşağıda ki gibidir;

  • Karar Destek Sistemleri
   • Proje Yönetim Bilgi Sistemi
   • Proje İzleme Değerlendirme Sistemi
   • Finans Yönetim Bilgi Sistemi
  • Kurumlara Özel Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Doküman Yönetim Sistemi
  • Uzaktan Eğitim Sistemi
  • İçerik Yönetim Sistemi
   • SEO Optimizasyonları
   • Sosyal Medya Eklentileri
  • Anahtar teslim (turn-key) büyük ölçekli BT sistem çözümleri

Çözümlerimiz ulusal ve uluslararası yazılım standartlara uygun şekilde geliştirilmiş ve geliştirilmekte olup  kullanılan teknolojik altyapılar özetle;

  • Çok Katmanlı Mimariler
  • İstemci-Sunucu yazılımları
  • Taşınabilir cihazlar tabanlı uygulamalar
  • Geniş kullanıcı profilli Web tabanlı uygulamalar

olarak geniş bir platformda geliştirilmekte ve çalışmaktadır.

australia-managed-services

3COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS – GIS)

CBS, genel bir kavram olup; çeşitli kullanım alanlarına ve tematik konulara yönelik olarak geliştirilen CBS uygulamaları vardır. Bu CBS uygulamaları, Kent Bilgi Sistemi, Orman Bilgi Sistemi, Karayolları Bilgi Sistemi, Arazi Bilgi Sistemi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Lojistik Bilgi Sistemi, İç Güvenlik Bilgi Sistemi, Araç İzleme Bilgi Sistemi, Trafik Bilgi Sistemi, Kampüs Bilgi Sistemi, Deprem Bilgi Sistemi, Harita Bilgi Sistemi, vb. şekilde adlandırılırlar.

gis1

Kullanım Alanları

CBS teknolojisi bilimsel araştırmalar, kaynak yönetimi, varlık yönetimi, arkeoloji, çevresel etki değerlendirmesi, kentsel planlama, kartografya, kriminoloji, coğrafi tarih, pazarlama, lojistik, maden haritalama, haritacılık, ekili tarım alanlarının tespiti ve toplam mahsülün hesaplanması, askeri uygulamalar, hava, deniz ve kara trafiği izleme araç takip sistemleri, meteoroloji, arama kurtarma, pazar/kamuoyu araştırması ve benzeri daha bir çok diğer amaç için kullanılabilmektedir.

4İçerik Yönetim Sistemi

İçerik, sayısal ortama geçirilmiş ya da geçirilmesi mümkün, yapısal olan (ör.: Düz metin, veritabanı girdileri) veya yapısal olmayan (ör.: Metin işleme belgeleri, resim, film, ses kaydı, faks vb.) ortamlarda varolan bilgilerdir.

Gündelik kullanımda ise içerik kelimesi bilgi, belge, veri, enformasyon kelimeleri ile benzer anlamları ifade eder. İçerik yönetimini modelleyen bilgisayar yazılımlarına İçerik Yönetim Sistemi (İYS) adı verilir. Geliştirmiş olduğumuz sistemler aracılığıyla

 • İçeriğin oluşturulması ve kaydedilmesi,
 • Düzeltilmesi/düzenlenmesi – Yönetilmesi,
 • Kontrol edilmesi, gerekirse tekrar düzeltilmesi ve ölçümlenmesi,
 • Yayımlanması,
 • Arşivlenmesi gerçekleştirilebilmektedir.
cms-seo

5Uzaktan Eğitim Sistemi (E-Learning)

Günümüzde gelişen teknoloji ve internetin her geçen gün hayatımızda daha büyük bir yer kaplamasına paralel olarak, güncel ve gelişmekte olan bir konu ise eğitim öğretim hizmetlerinin de online olarak internet üzerinden verilmesi yönündedir. Bu gelişmelerin ve yönelimin farkında olan şirketimiz kendi öz kaynakları ile uzaktan eğitim sistemi geliştirmiş ve ürünleştirmiştir.

uzaktan-egitim

Uzaktan Eğitim Sisteminin Özellikleri

 • Dersin İşlenmesi :
  • Birden fazla sanal sınıf oluşturulabilir.
  • Her bir sanal sınıfa birden fazla öğrenci katılabilir.
  • Görüntülü, sesli, yazışma tabanlı ders işlenebilir.
  • Öğretmen katılımcıya söz hakkı vererek sunumu yapmasını sağlayabilir.
  • Öğretmenin istediği katılımcının görüntüsünü ve sesini açıp kapatabilir.
  • Sanal tahta kullanımı ve öğretmenin veya katılımcının hazırlamış olduğu popüler doc , .pdf , .ppt , .jpg uzantılı ders içeriği dosyalarının sanal tahta oramın da ders sunumu malzemesi olarak kullanılması mümkündür.
 • Öğrenim ve Ders Ücretleri Ödeme Sistemi :
  • Katılımcı sistem üzerinden kredi kartı ile tek çekimlik veya taksitli ödeme tercihi ile yıllık, dönemlik, aylık, günlük, saatlik öğrenim ve ders ücretini sanal pos işlemi ile kredi kartı ile gerçekleştirebilir.
  • Ödemesini gerçekleştiren katılımcı Online Canlı Uzaktan Eğitim (E-Learn) Sisteminin tüm özelliklerini kullanabilir tüm ders aktivitelerini gerçekleştirebilir.
  • Ödemesini gerçekleştirmeyen katılımcı ise sadece Online Canlı Uzaktan Eğitim (E-Learn) Sisteminin demo (kısıtlı) versiyonunu kullanabilir.
 • Sınav, Not ve Karne Sistemi :
  • Süreli Online Canlı sınav uygulaması ve sınav sonrası not hesabı hemen alınabilir.
  • Dönem sonları, araları ve yılsonu karne hesabı otomatik gerçekleştirilir.
  • Katılımcının süreli sınavı başlatması ve bitirmesi sonrası aynı sınava tekrar girememesi, bir katılımcının her bir sınavda tek sınav hakkı vardır.
  • Herhangi bir sebepten dolayı sınavın yarım kalması sonrası; katılımcının ilgili öğretmenden tekrar sınav talebinde bulunması ve öğretmenin tekrar sınav hakkı tanıması mümkündür.
 • Sosyal Paylaşım ve Profiller :
  • Öğretmen ve katılımcı profillerinin görüntülenmesi, ilgili öğretmen ve katılımcının kendi profilini düzenleyebilmesi mümkündür.
  • Katılımcıların birbirleri ile mesajlaşmaları ve dosya paylaşımı imkanı bulunmaktadır.
 • Yoklama Sistemi :
  • Yoklama sistemi, her bir katılımcı ve öğretmenin hangi tarih ve saat de sisteme girdiği ve ayrıldığı bilgilerinin tutulması ve performans değerlendirme sistemi uygulamasından ilgili tarih aralığı raporlarının alınması, katılımcı ve öğretmen filtreleme seçeneği ile de detaylı rapor alma seçeneğeni sunmaktadır.

6Hosting Hizmetlerimiz

Hosting veya barındırma, bir web sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların, resimlerin veya dokümanların internet kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda tutulmasıdır.

İnternette site yayınlamak için özel olarak üretilmiş, internet omurgasına çok hızlı bağlantısı olan, yüzlerce kullanıcıya aynı anda hizmet verebilecek bir bilgisayarda (sunucuda) yayınlamak istediği dosyaların saklanması gerekir.

Web siteye ait dosyaları saklayan ve internet kullanıcılarının erişimine sunan bu bilgisayarlara web sunucusu (web server), bu veri saklama ve yayınlama işlemine de web hosting denir.

Şirketimiz Windows tabanlı aşağıda özellikleri sıralanmış sistemleriyle hizmet vermektedir.

Sistem Özellikleri

 • Dual Quad Core Intel Xeon CPU
 • 10-16GB RAM (DDR3 1066/1333MHz)
 • RAID10 konfigurasyonu ile en iyi performans ve yedekleme.
 • Fazladan Hot-plug Power Supply (Energy Smart)
 • Fazladan Hot-plug soğutma
 • Dual port Gigabit Ethernet Network adaptörü
hosting

7AR-GE Danışmanlığı

Son yıllarda ülkemizde Ar-GE projelerine devlet teşvikleri ve fonları aracılığıyla yapılan yatırımların artması sebebiyle, artık yabancı yatırımcılarında giderek teknolojik ar-ge konularında cazibe merkezi haline gelen ülkemize uluslararası fonlar, venture-capital ve melek yatırımcı grupları olarak ilgi göstermeye başladığı artan ar-ge çalışmalarından da görüleceği üzere aşikardır.

egitim_3

Ancak gerek kapasite genişliği anlamında sıkıntı çeken KOBİ’ler olsun, gerekse fon ve proje yönetimi konularında tecrübesiz olan işletmelerin bir çok Ar-Ge fonu olmasına rağmen bunlara yeterli katılımı sağlayamadığı ülkemizde, şirketimiz Ar-Ge projeleri gerçekleştirmek isteyen firmalara fon danışmanlığı, fon alımı için gerekli süreçlerin takibi, fikirlerin projelendirilerek Ar-Ge ve proje altyapısına getirilmesi ve uygulanabilir, sürdürülebilir yöntemlerle hayata geçirilmesi konularında danışmanlık vermektedir. Danışman kadromuzun uzmanlaştığı Ar-Ge, Destek ve proje fonları içerisinden en önemlileri aşağıdaki gibidir.

 • TUBITAK  – TEYDEB
  • 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  • 1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı
  • 1505 – TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
  • 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
  • 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  • 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Programı
 • TUBITAK KAMAG 1007 – Kamu Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • KOSGEB
  • KOBİ Proje Destek Programı
  • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
  • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
  • Genel Destek Programı
  • Girişimcilik Destek Programı
 • TTGV Destekleri
 • AB ve WB Destekleri
 • Kalkınma Ajansı
 • FP7 Çerçeve Programı

Belirtilen bu desteklerin yanı sıra danışman kadromuz güncel gelişmeleri takip ederek ulusal ve uluslararası alanda açıklanan her türlü kamu ve özel sektöre destek, fon ve yatırım kaynaklarını takip etmekte ve danışmanlık verdiğimiz müşteri portföyümüzü devamlı olarak güncel fonlardan ve gelişmelerden haberdar etmektedir.

8Bilişim Danışmanlığı

Büyük çoğunluğu mühendis ve uzman yazılımcılardan oluşan kadromuzun BT projeleri kapsamında genel olarak uluslarası ve ulusal yazılım standartlarına ve Proje Yaşam Döngüsü (PCM) sistematiğine göre  danışmanlık vermektedir. Temel danışmanlık konularımız aşağıda ki gibidir.

 • Proje geliştirme ve tasarımı
 • BT Proje yönetimi
 • Mevcut teknolojik altyapının analiz edilmesi,
 • Güncel teknolojiler doğrultusunda ihtiyaç, sistem ve süreç analizlerinin yapılması
 • BT stratejilerinin geliştirilmesi ve projeksiyonların yapılması
 • Web tabanlı teknolojilerin kullanımı için strateji geliştirme
danismanlik-hizmeti